Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

ennaltaehkäisee ja kuntouttaa

Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluu lihakset, luut, nivelet, nivelrustot, nivelsiteet, jänteet sekä tukikudokset, jotka mm. pitävät sisäelimiä paikoillaan. Tuki- ja liikuntaelimistö mahdollistaa liikkumisen ja asennon ylläpitämisen.

Fysioterapeutti on liikkeen, toimintakyvyn ja terveyden edistämisen ammattilainen. Tyypillisiä syitä hakeutua fysioterapiaan ovat kipu, alentunut toiminta- tai liikuntakyky, liikerajoitus, kireys tai puutumisoireet.

Alkuhaastattelun, tutkimisen ja fysioterapeuttisen arvion perusteella luodaan fysioterapiasuunnitelma. Suunnitelma perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin ja sen toteutumista seurataan hoitojakson edetessä. Fysioterapian yleisimmät menetelmät ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu ja manuaalinen terapia. Lisäksi tarpeen mukaan voidaan käyttää esimerkiksi akupunktiota tai kinesioteippausta.

Suosittelen varaamaan tuki- ja liikuntaelimistön ensikäyntiä varten vähintään 60 minuutin ajan.

Fysioterapia ennaltaehkäisee ja kuntouttaa vammoja
Äitiysfysioterapia kuntouttaa ja ennaltaehkäisee raskausajan vaivoja

Äitiysfysioterapia

raskausaikana ja synnytyksen jälkeen

Äitiysfysioterapiavastaanotolla hoidetaan kipuja, ehkäistään mahdollisia tulevia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia ja kuntoutetaan toimintahäiriöitä niin raskausaikana kuin synnytyksen jälkeenkin. Vaikka raskaus ja synnytys altistaa monille vaivoille, ei kipuja ja oireita tarvitse sietää.

Äitiysfysioterapiaan voit tulla myös silloin kun haluat tietoa turvallisesta liikunnasta raskausaikana tai synnytyksen jälkeen, haluat valmistautua synnytykseen tai voida hyvin suuria muutoksia läpikäyvässä kehossasi.

Vastaanotolla voit saada esimerkiksi vatsan ja lantion lihasten harjoittamiseen tai turvalliseen liikuntaan henkilökohtaiset ohjeet. Tiesithän, että äitiysfysioterapiaan voit tulla jo raskautta suunniteltaessa tai vaikka synnytyksestä olisi kulunut jo vuosia!

Suosittelen varaamaan äitiysfysioterapian ensikäyntiä varten 75 minuutin ajan.

Spesifit äitiysfysioterapiapalvelut

Fysioterapeuttinen synnytysvalmennus auttaa sinua konkreettisesti valmistautumaan

Voiko synnytystä suunnitella? Ei. Voiko synnytykseen valmistautua? Kyllä!

Vaikka synnytys tapahtumana on kontrolloimaton, voit silti pohtia miten haluaisit synnyttää ja omalta osaltasi mahdollistaa sujuvan synnytyksen ja hyvin käynnistyvän palautumisen. Synnytykseen valmistavan harjoittelu raskausaikana voi sujuvoittaa synnytystä ja kasvattaa synnyttäjän itsevarmuutta.

Fysioterapeuttisessa synnytysvalmennuksessa käydään läpi, kuinka voit valmistaa kehoasi ja mieltäsi synnytykseen. Vastaanotolla keskustellaan synnytyksestä – odotuksistasi, peloistasi ja toiveistasi. Mietitään yhdessä, millä keinoilla voisit omalta osaltasi mahdollistaa toiveidesi mukaisen sujuvan synnytyksen ja hyvin käynnistyvän palautumisen. Käydään läpi eri ponnistusasentoja ja niiden etuja. Opit käyttämään erilaisia kivunhallintakeinoja, rentouttamaan lantionpohjaa ja ennen kaikkea saat itsevarman ja pystyvän tunteen synnytykseen!

Fysioterapeuttiseen synnytysvalmennuksessa voit tulla myös silloin, kun tiedossa on sektiosynnytys. Silloin keskustellaan sektion tavanomaisesta kulusta ja käydään läpi tavat, joilla voit tehostaa palautumista ja edistää haavan paranemista.

Fysioterapeuttinen synnytyksen käynnistymisen tukeminen vie lempeästi kohti synnytystä

Ei ole tiedossa, kuinka tarkalleen synnytys luonnollisesti käynnistyy. Tiedämme kuitenkin sen tapahtuvan silloin kun odottajan keho ja vauva ovat siihen valmiita. Synnytyksen luonnollista käynnistymistä voi kuitenkin jarruttaa lantion alueen kireydet, vauvan asento sekä odottajan stressi ja pelko.

Synnytyksen käynnistymistä tukevassa hoidossa odottaja kohdataan kokonaisvaltaisesti. Keskustelemme tulevasta synnytyksestä ja siihen liittyvistä tunteista. Hoidossa käsitellään kehon lihaskireyksiä erityisesti lantion seudulta. Akupunktion avulla stimuloidaan kehon hormonitoimintaa ja valmistellaan akupunktiopisteiden kautta kohtua ja kohdunkaulaa synnytykseen. Stimulointi voidaan tehdä myös akupainantana ilman neuloja, mikäli niin toivot.

Hoidon tavoitteena on luoda sinulle turvallinen ja rauhallinen olo ja lempeästi aktivoida kehoa tulevaan synnytykseen. Nimestään huolimatta synnytyksen käynnistymistä tukeva hoito ei koskaan käynnistä synnytystä väkisin, eikä takaa synnytyksen luonnollista käynnistymistä.

Hoitoon voi tulla aikaisintaan kun raskausviikkoja on 38+0.

Fysioterapeuttinen jälkitarkastus antaa kuvan siitä, miten palautuminen on lähtenyt käyntiin

Fysioterapeuttisessa jälkitarkastuksessa arvioidaan vatsan ja lantion lihasten toimintaa ja saadaan hyvä käsitys synnyttäneen toiminta- ja suorituskyvystä. Asiakkaan suostumuksella käynnillä tutkitaan lantionpohjan tilanne sisätutkimuksella. Lisäksi tutkitaan ja käsitellään myös mahdolliset arvet. Keskustelulle on varattu reilusti aikaa ja aiheet painottuu toiveidesi ja mieltäsi askarruttavien kysymysten mukaan. 

Vastaanotolle voi tulla heti, kun se tuntuu hyvältä ja haluaisit saada tietoa kehosi tilanteesta. Suosittelen käyntiä erityisesti silloin, kun olet palaamassa liikunnan pariin ja kehon suorituskyky mietityttää. Jälkivuoto ei ole este käynnille.

Juoksuvalmiustestauksessa kartoitetaan kattavasti suorituskykyä synnytyksen jälkeen

Miksi juoksulenkille ei kannata lähteä heti synnytyksen jälkeen?

Vatsanotelon paineen nousu kuormittaa lantionpohjaa ja tätä paineen nousua tapahtuu mm. kävellessä, punnertaessa, naurahtaessa, aivastaessa, juostessa ja hyppiessä. Vatsaontelon paine on sidoksissa kehon toimintoihin ja vaihtelee kuormituksen tason mukaan. Esimerkiksi juoksuaskeleen iskutus aiheuttaa voimakkaampaa paineen nousua ja kuormitusta lantionpohjalle kuin kävelyaskellus.

Raskaus ja synnytys on lantionpohjalle pitkä ja raskas suoritus. Lihas- ja hermotasolla palautuminen kestää yleensä useamman kuukauden. Sektion jälkeen arven paraneminen vie oman aikansa ja raskaampaa liikuntaa, kuten juoksua, ei suositella aloitettavan ennen kuin synnytyksestä on kulunut kolme kuukautta. Tulee muistaa, että puolenkaan vuoden kuluttua synnytyksestä vatsalihaskalvo ei ole vielä palautunut täysin synnytystä edeltävälle tasolle. Synnytyksen jälkeen juoksu tulisi aloittaa vasta, kun lantionpohja kykenee vastaamaan siltä vaadittavaan kuormitukseen.

Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö liikuntaa ja urheilua voisi aloittaa jo ennen kuin keho on täysin palautunut. Juoksuvalmiustestauksessa alkuhaastatteluun on varattu reilusti aikaa, jotta saadaan kattava kuva arjen kokonaiskuormituksesta. Saat tietoa kehosi tilanteesta, suorituskyvystä ja siitä, miten pääset kohti tavoitteitasi turvallisesti. Lantionpohjan valmiuksien lisäksi kartoitetaan kuormitus- ja hallintatesteillä myös muut juoksun edellytykset, kuten riittävä lihastasapaino, voima ja liikekontrolli.


Lantionpohjan fysioterapia

parantaa elämänlaatua

Lantionpohjan oireista, kuten virtsankarkailusta, ei tarvitse kärsiä!

Lantionpohjan fysioterapiassa hoidetaan lantionpohjan toimintahäiriöitä ja kiputiloja. Vastaanotolle voit tulla esimerkiksi silloin, kun sinulla on virtsan, ilman tai ulosteen karkailuoireita, yliaktiivinen rakko, vaikeutta rentouttaa lantionpohjaa, yhdyntäkipuja tai muita lantion alueen kipuja, laskeumaoireita, painon tunnetta lantionpohjassa tai jos sinulla on epävarmuutta lantionpohjan ja vatsaontelon toimintaan liittyen.

Suosittelen varaamaan lantionpohjan fysioterapian ensikäyntiä varten 75 minuutin ajan.

Lantionpohjan fysioterapia parantaa elämänlaatua